פרק ארבעה עשר: מאכלים, נוהגי אכילה ודפוסי שולחן כגורמים בעיצובן של ברכות הסעודה: מסורת ותמורות

בפרק זה יהיה דיון בהשפעתם של כמה גורמים על ברכות הנאמרות בזיקה לסעודה המלווה באכילת לחם . הכוונה להשלכות של אופי הסעודה ( חולין או חג , ( סוגי המאכלים ותפקידם בסעודה ועיתוי הגשתם אל השולחן על ברכותיה של הסעודה . אעמוד גם על השפעתן של תרבויות האכילה באזורי מגוריהם של היהודים ושל התמורות שחלו בהן במהלך הדורות , על מערכת הברכות . טקסטים העוסקים בענייני ברכות , מהווים משאב ספרותי טוב למדי לבחינה קולינרית היסטורית של הקהילות היהודיות במזרח ובמערב . מאכליהם ותרבות שולחנם של היהודים באירופה , שהושפעו מהסביבה הנוכרית מערבית , היו שונים מאלה שרווחו אצל היהודים בארצות המוסלמיות . אשר על כן , יש לצפות להבדלי גישות של הפוסקים בענייני הברכות . בספרותם של בעלי ההלכה לדורותיהם נידונו ברכותיהם של מאכלים בזיקה לסעודות פשוטות של ימי החול , שכללו הגשת מנה אחת או כמה רכיבים בבת אחת ( סעודה חד שלבית , ( וכן ברכותיהם של מאכלים שנאכלו בסעודה תלת שלבית , שמקורה בתקופה הקלאסית ושנהגה בימים טובים ובאירועים מיוחדים . הכרת אופייה של הסעודה המורכבת שנהגה בתקופת המשנה והתלמוד , חשובה להבנת הדיונים העוסקים בברכות ש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל