קידוש על היין בשבועות מתוך ספר מנהגים אמסטרדם 1723