הרכבות של עצי פרי ‭:(Grafting)‬ הכנה (למטה) והרוכב (למעלה)