3. הרכבות גידולים (Grafting)

הטכניקה של הרכבת גידולים חקלאיים ידועה רבות בשנים . יש המשערים שההרכבה הייתה ידועה בתקופת המקרא , אך מסתבר כי טכניקה זו החלה להתפשט רק בתקופה ההלניסטית רומית . מספרות חז"ל עולה שבתקופתם הייתה ההרכבה טכניקה חקלאית שכיחה למדי . מריבוי הדיונים על אודות האתרוג המורכב , למן המאה ה 16 ואילך , אנו למדים שהרכבת צמחים אומצה בקרב חקלאים רבים והפכה לחלק בלתי נפרד מאמצעי השבחת הצמחים . אין כאן הכוונה לעסוק בהרחבה בסוגיה זו , אך חשוב לציין שהיא מעמידה לרשותנו חומר רב בשאלות הלכתיות חשובות , כגון הגדרת המין ההלכתי והיחס בין הרוכב ( scion ) לכנה . ( stock ) בספרות הברכות נידונה הרכבת צמחים בשני הקשרים : . 1 ברכה על פרי 'המתקבל' מהרכבה של עץ וירק רבי דוד בן זימרה ( רדב"ז , מצרים וארץ ישראל , המאה ה ( 16 דן בשאלה כיצד לברך על פרות שמקורם בהרכבה של עץ וירק : " והכי איתא בירושלמי אדם נוטל מעה אחת מפיטמא של אבטיח ומעה אחת מפיטמא של תפוח והם נתאחין ונעשין כלאים . כלומר , ונעשה פרי מעורב מאבטיח ומתפוח . ונל" ] ונראה לי ] דמברך עליו ' בורא פרי האדמה , שהרי אם בירך על פירות האילן ' בורא פרי האדמה' יצא . אבל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל