למעלה: גידול הדרים בחממה ‭')‬בית תפוזים‭('‬ באירופה באמצע: גידול הדרים בעציצים למטה: הוצאת עציצי ההדרים מחוץ לחממה בימי הקיץ מתוך: חיבורו של הבוטנאי ההולנדי יוהאנס קוממלין ‭(1692-1626)‬