2. התפתחויות בתחום החקלאי־טכנולוגי

תמורה נוספת שהייתה לה השלכה על דיני ברכות , כמו על תחומים הלכתיים אחרים , היא התפתחות המיכון והמכשור . תגליות טכנולוגיות , כגון המצאת המנוע והחשמל , העמידו לרשות האדם כלים שבעזרתם ניתן להתגבר על קשיים ועל מגבלות שעמדו לפניו קודם לכן . בין הדוגמאות להתפתחויות טכנולוגיות שהשפיעו על ' ברכות הנהנין , ' הן גידול בחממות משוכללות מבוקרות תנאי גידול או הקפאה וקירור של יבולים חקלאיים . שכלול אמצעי שימור ואחסון של פרות וירקות אחת הבעיות שניצבה בפניהם של הקדמונים , הייתה לשמר יבולים למשך תקופה ארוכה . חז"ל ציינו את השתמרותם הקצרה במיוחד של מיני ירקות . כושר האחסון של ירקות תלוי בכמה גורמים : א . הזן ; ב . תנאי גידול ( למשל ירק שנפגע מקרה ;( ג . דרגת הבשלה - ככל שהפרי בשל , קשה יותר לשומרו . הארכת תקופת השימור מנעה מחסור במזון עד בוא היבולים החדשים . בתקופה העתיקה נשמרו היבולים באסמים תת-קרקעיים או בכלים . ירקות ופרות עסיסיים נכבשו או יובשו כדי למנוע ריקבון , שמקורו בנוזלים שבפרות . פרות אחרים , כדוגמת ענבים , עובדו למוצרים אחרים והופקו מהם נוזלים ומשקאות ( יין , שמן , דבש שכר , ליקרים וכדו . ( ' ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל