פרק שנים עשר: חידושים חקלאיים וטכנולוגיים והשפעתם על ברכות הנהנין

בין התמורות החשובות של הזמן החדש הן ההתפתחויות שחלו בתחום החקלאות וגידולי התרבות . המפנה בתחומים הללו קשור לשני היבטים : האחד , ההיבט התיאורטי - שכלולן של שיטות המחקר והחשיבה התיאורטית הביאו לגיבושה של הסיסטמטיקה הבוטנית העכשווית ; השני , ההיבט הפרקטי - ההתפתחות שחלה בשיטות גידול ( חממות מבוקרות טמפרטורה , מצעי גידול מגוונים ) וברירתם ופיתוחם של זנים משובחים או עמידים למגוון תנאים סביבתיים . תגליות מדעיות טכנולוגיות ( המצאת המנוע והחשמל , קירור והקפאת מוצרים , הנדסה גנטית ) הביאו לקבלת יבולים חקלאיים בכמות ובאיכות גדולים יותר , וכן הן האריכו באופן ניכר את חיי המדף של מוצרי מזון . פרק זה יתחקה אחר התמורות בתחומי הבוטניקה והאגרוטכניקה החדישה , שעוררו בעיות חדשות בסוגיית הברכות על הצומח ועל מוצריו .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל