מעמדן של כמהין ושל פטריות בראי המחקר המודרני

חוקרי ההלכה בעידן המודרני דנו בשאלת התאמתה של ברכת הפטריות לידע הבוטני מדעי העומד לרשותנו . אברהם קורמן טען כי ברכת ' שהכל' הולמת את הפטריות שכן הן אינן מסוגלות להפוך תרכובות אי אורגניות לאורגניות כשאר הצמחים , ההופכים פחמן דו חמצני ומים לסוכר בתהליך הפוטוסינתזה ( הטמעה . ( מבחינה זו הוא סבור שהפטריות מקבילות לבעלי חיים שאף הם אוכלים מן המוכן ( הצומח , ( ואינם משתמשים באוויר ובקרינת השמש לגידולם , ולכן אף הן ברכתן ' שהכל . ' ברם , לא נראה לי שההבחנה בן יצרנים ראשוניים ( אוטוטרופים , ( Autotroph לצרכנים ( הטרוטרופים , ( Heterotroph היא זו שהייתה הרציונל המנחה בתיקון ברכות המאכלים . יהודה פליקס סבור שבימינו , שאנו מבינים את דרך גידולן של הכמהין ושל פטריות , יש מקום לעיין בסוגיית ברכתן . מחד גיסא , מן הראוי היה לברך על צמחים בעלי כלורופיל ומבצעי פוטוסינתזה ברכת ' המוציא לחם מין האוויר' הואיל ורוב בניינם מתרכובות הנקלטות מהאוויר . מאידך גיסא , אצל אורגניזמים חסרי כלורפיל שאינם מטמיעים וגדלים מרקבובית הקרקע , או במינים סימביונטיים משורשי הצמחים , דווקא ברכתם הייתה צריכה להיות ' האדמה . ' אמ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל