הסברם של פרשנים ושל בעלי הלכה לגדילתן של הפטריות

דבריו של האמורא אביי על צורת גידולן החריגה של הפטריות הוסבר בספרות הראשונים והאחרונים באופנים שונים . בסוגיה בברכות , שם , ביאר רש"י : " מלחלוחית הארץ הם גדלים על העצים ועל הכלים . " כלומר , בניגוד לשאר הצמחים המעוגנים בקרקע , אין האדמה משמשת לפטריות מצע גידול אלא עצמים שונים , כגון עצים וכלים , שיש בהם ' לחלוחית' = ) מעט ) מהאדמה המזינה אותן . אפשר שרש"י כלל בפטריות גם טחבים ( Bryophyta ) הגדלים על קירות או על כלים לחים . סביר להניח שרש"י הושפע מקביעת התלמוד ( שבת קח ע"א ) שהתולש " פיטרא מאונא דחצבא חייב משום עוקר דבר מגידולו . " על סמך מקור זה קבע ר' אליעזר בן יהודה מוורמייזה ( גרמניה , ( 1230-1160 כי אסור לקבל מנוכרי פטריות שנקטפו בשבת , שכן הפטריות מחוברות לעצים או לצמחים . רבי שמשון משאנץ ש"ר ) משאנץ , צרפת-עכו , ( 1230-1150 בפירושו למשנה הסביר באופן אחר : " שלכמהין ופטריות אין להם שורש בארץ ויוצאין משנונית [?] הקרקע ומאוירא קא רבו" ( פאה פ"א . ( ד"מ כלומר , הקרקע משמשת לפטריות עגינה בלבד . אין להן שורשים כדי לינוק ממנה את חומרי המזון , והן ניזונות מהאוויר ( כנראה על פי סברת ר' זי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל