כמהין ופטריות - זיהוי

השימוש בכמהין ובפטריות קדום מאוד . קבוצה זו לא נזכרה במקרא , ויש שזיהו אותה בטעות עם ' פקעת שדה' ( מלכים ב ד : לט . ( מ- במשנה כונו הכמהין ' שמרקעין . ' כמה מן הפרשנים זיהו את ה'ארדילאי' שבתלמוד הבבלי עם כמהין . בספרות הראשונים והאחרונים הוצעו זיהויים ושמות שונים לכמהין ולפטריות במגוון של שפות . רש ) י" צרפת , המאה ה ( 11 לא הבחין ביניהם וכינה אותם ' בולייץ , ' מונח שמשמעו בצרפתית עתיקה פטריות . רבי נתן מרומי , שחי באיטליה במאה ה , 11 הבחין בין כמהין לפטריות ופירש שמקור שמותן בערבית : " כמהין הוא לשון ישמעאל = ] ערבית ] שכך קורין לכמהין כמא"ה ולפטריות פק"ע" ( ערוך , ערך כמהין . ( תלמידי רבנו יונה בפירושם לפסקי הרי"ף על מסכת ברכות הבחינו בין השניים לפי מקומות גידולן מתחת לפני האדמה ועל צמחים : " וכמהין נקראים אותם שמצויין תחת הקרקע ונבראין משומן הארץ ונקראים בלעז טורמח"ש ופטריות הן מין אחר שגדלים לפעמים בעצים ונקראים בלע"ז פונגוש . " טוביה הכהן ממץ ( המאה ה ( 17 ציין את שמותן בשלוש שפות : " פונגי ( לטינית ) - מאנטאר ( תורכית ) - כמהין בלשון משנה . " אך נציין כי השם הלטיני ' פונגי' מת...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל