פטריות ‭: (Fungi)‬ תמונת קיר מהעיר הרקולאנום, התקופה הרומית