שוש קרח ‭:(Glycyrrhiza glabra)‬ ענף (מימין) ושורש (משמאל)