אקורוס ( Acorus calamus )

יידיש : טאטרזעלי , אייער , קלמוס שימושים קולינריים : מציצת השורשים , מרקחת , תיבול בייגל האקורוס לא תועד במקורות היהודיים עד לראשית הזמן החדש ( המאה ה 17 ואילך , ( והוא נזכר בחיבוריהם של חכמי אירופה בשמות טאטרזעלי , אייער וקלמוס ( ראו להלן . ( האקורוס משתייך למשפחת הלופיים , ( Araceae ) הוא גדל בגדות נחלים באסיה ובאירופה הדרומית , ושורשיו הארומטיים נאכלים לאחר ריקוח בסוכר או בדבש . בגרמנית הוא מכונה Kalmus וביידיש . aier הרופא טוביה הכהן ממץ ( המאה ה ( 17 זיהה : " קאלאמוס ארומאטיקוס . ( בתורכית ) איגור . בלשון משנה : קנה . " ברם , ' קנה' סתם שבמקורות המשנה והתלמוד מתייחס לקנה המצוי . ( Phragmites australis ) יש שזיהו את האקורוס עם ה'קנה הטוב' שבמקרא , אולם ר"ע לעף שלל זיהוי זה . נראה שהזיהויים המוטעים של פרשני אירופה נבעו מכך שהם זיהו את ה'קנה' שבספרותנו הקדומה עם צמחים שבסביבת מגוריהם . ייתכן כי האקורוס זוהה כקנה שכן שניהם גדלים בבתי גידול לחים . 212 בית יעקב , עמ' . 107 213 שפרלינג , טעמי , עמ' צו ; בית יעקב , שם . 214 בית יעקב , עמ' . 105 215 חיי אדם , הלכות ברכת הפירות , כלל נב ,...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל