דומדמניות ( Ribes sativum )

יידיש : ויינפרלעך מיני אוכמניות ודומדמניות לא היו ידועים בארץ ישראל ובבבל בעת הקדומה . צמחים אלו גדלים בר בארצות אירופה , וברכתם נידונה אצל הפוסקים שחיו ופעלו באזורים אלו . יש לציין שקיים קושי לזהותם במדויק שכן גדלים מהם מינים רבים המופיעים בשמות שונים בז'רגונים האירופאיים , ולכן אפשר שחכמים המשתמשים בשם אחד , מתכוונים לסוגים או למינים שונים . הזיהוי הנכון של ' יגידעש' הוא ' תות יער , ' היינו הסוג . Fragaria יש מהפוסקים המאוחרים שזיהו את ה'יגידעש' עם 191 בובר , אומנות , עמ' . 253 192 מגן אברהם , או"ח , סימן שכ , ס"ק א . 193 מגן אברהם , או"ח , סימן תסז , ס"ק ח . 194 כך זיהה ר"ע לעף , פלורה , ח"ג , עמ' . 189 וכך מסר לי פרופ' פליקס ז"ל , בעל פה . אוכמניות ( הסוג , ( Vaccinium וכך מתרגמים המילונים בפולנית של ימינו . ( Jagoda ) אצל פוסקי רוסיה נקראת האוכמנית ' סמאראדינעש . ' יש מהאחרונים ( ראו להלן ) שתיארו את היגידעש כפרי בעל קליפה וגרעין , המכיל בתוכו נוזלים . תיאור זה מתאים לאוכמנית שכן התות הוא מצעית של פרח בעל מרקם מוצק . אפשר שהשם ' יגידעש' שימש במקומות אחדים כינוי לתות ובמקומות אחרים...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל