אגוזי בר

יידיש : שטעניל נוסל = [ אגוזים קשים ;] האזעלנוס = [ אגוז אילסר , ] Corylus avellana שימושים קולינריים : אכילת פרות חיים או קלויים האגוז שבמקרא ובספרות חז"ל מתייחס , בדרך כלל , לאגוז המלך . ( Juglans regia ) בספרות היהודית של ימי הביניים ושל העת החדשה נזכרו מינים שונים של אגוזי תרבות . מיני האגוזים הבולטים באזורים הממוזגים באירופה הם אגוז המלך , קסטניה ( Castanea sp . ) ואילסר , ( Corylus sp . ) ויש מינים שלהם הגדלים בר . חכמי אירופה דנו בברכותיהם של מינים שונים של אגוזי בר , שנבדלו זה מזה באיכותם הקולינרית , עובדה שהשפיעה על ברכתם . רבי אברהם אבלי גומבינר , שחי ופעל במאה ה , 17 כותב על אגוזים שנלקטו ביערות פולין : " אגוזים קטנים הנלקטים בעצי היער שהם טובים לאכילה פרי גמור הוא ומברך ] ז"ע על זה ] בורא פרי העץ . " בתיאורו התמציתי של גומבינר אין מספיק פרטים כדי לסייע בזיהוי הפרי , אך אפשר שהכוונה לאחד ממיני האילסר . בכל אופן הוא סבור שאלו אגוזים איכותיים ולכן ברכתם 'העץ . ' רבי יוסף תאומים , ( 1792-1727 ) שחי בעיר לבוב שבמערב אוקראינה , מזכיר מין אגוז בר שגדל באזור מגוריו : " ושטעניל נוס...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל