שיזף מצוי ( Ziziphus spina-christi )

שמות העץ : סדר , צאל ; שמות הפרות : רימין , דימין , דום , נבק שימושים קולינריים : אכילת פרות חיים , הכנת עוגות מתוקות ' ) שתיתא דכנארי ( ' שיזף מצוי הוא עץ ממוצא סודני , והוא גדל בר בחבליה החמים של ארץ ישראל . עץ זה זוהה עם צמחים שונים במקרא , כגון ה'אטד 'ה , ' נעצוץ' וה'צאלים . ' פרותיו של השיזף המצוי מכונים במשנה ' רימין , ' והם נמנו עם ' הקלין שבדמאי , ' היינו פרות נחותים שהכהנים אינם מקפידים לקבלם כתרומה וכמעשר . הירושלמי מנה את הרימין עם העצים הפחות חשובים הנפטרים מערלה על ידי מחשבה . 111 מעם לועז , שמות ב , עמ' תקע . 112 למשל , המין . Carduus Marianus 113 תבואות הארץ , עמ' שצז . 114 מים חיים , סימן לז . 115 אפשר שהכוונה למין C cardunculus הגדל במרכז האזור הים תיכוני ובמערבו , והוא קרוב מבחינה גנטית לקנרס התרבותי ( אנציקלופדיה החי והצומח , , 11 עמ' . ( 168 בארץ גדל הקנרס הסורי , הנקרא בערבית חרשף סורי ( שם . ( לפי קריספיל , קוצים , כגון הגדילן המצוי משמשים למאכל בעודם צעירים לאחר מליחה או טיגון בשמן עם תבלינים . ראו קריספיל , ילקוט צמחים , כרך א , עמ' . 99 116 פיינברון , מגדיר , ע...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל