הדס מצוי ( Myrtus communis )

לשון חז"ל : הדס , ארמית : אסא ; ערבית : , אס , יאס , אס ריחן , ; תורכית : מרסין , מירסין אגאגא כינויי הפרות : ענבי הדס , בנות הדס , בנות אסא שימושים קוליניים : אכילת פרות חיים של זנים אכילים , הכנת מרקחות מסורת קדומה של חז"ל זיהתה את ' עץ עבות' שבמקרא ( ויקרא כג : מ ) עם ההדס , הנמנה עם צמחי הבושם החשובים בעת העתיקה ובימי הביניים . מקומו של ההדס ניכר ברפואה , בפולקלור 75 ספר האשכול , הלכות ברכות , סימן כח , עמ' . 65 76 רשב"ץ , מסכת ברכות , לו ע"ב . אפשר שהשם ' גלט"ץ' לאלון מקורו בשמם של העפצים ששימשו לבירוס עורות או לשם הפקת צבע אדום ' ) שני . ( ' שמם הגרמני של העפצים הוא , Gallapfel והם ידועים בעולם בשמות מסחריים דומים Levantishe Gallen או Gallae Halepensis ( פליקס , האלון , עמ' צב-צג . ( בערבית מכנים אלונים שגדלים עליהם עפצים , 'סינדיאן . ' 77 לונזאנו , מעריך , ערך 'בלוט . ' משמעות השם 'שאת בלוט' ל"צ ) : שאה בלוט , ) היא 'מלך הבלוטים . ' 78 נוה שלום , סימן רסט , סעיף ו , מ ע"א . 79 כף החיים , או"ח , סימן רג , ס"ק יז . 80 על ההדס במקרא ובספרות חז"ל ראו לעף , פלורה , ח"ב , עמ' ; 257-24...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל