חזיר אוכל בלוטי אלון: מתוך ‭,Tacuina sanitatis :‬ המאה ה־14