הסוג אלה ( .Pistacia sp )

ערבית : , בוטם , בטן ; יידיש : אולמא מוצרים ושימושים קולינריים : פרות , שמן , פסולת הכבישה עצים הנמנים עם הסוג אלה נזכרו פעמים רבות במקרא ובספרות חז"ל . יש הסבורים כי ה'בטנים' שבמקרא וה'בטנה' שבמשנה זהים לשמות הארמיים ' בוטמי , ' ' בוטמין , ' והכוונה לפרות של מיני אלות הבר של ארץ ישראל . קשה לקבל דעה זו שכן לפיה ייחשבו הבטנים שב'זמרת הארץ' ( בראשית מג : יא , ( מנחה שיעקב שלח למושל מצרים , לפרותיהם של מיני האלה הגדלים בר בארץ , שהם תפלים וריחם אינו נעים . נראית יותר דעתו של י' פליקס ש'בטנים' ו'פיסטקין' מתייחסים לפרייה של האלה האמתית P . vera ) בערבית : , פוסתוק שאמי או חלאבי , ( ואילו השמות הארמיים ' בוטם' ו'בוטמין' לפרותיהן של אלות הבר . הסוג הבוטני ' אלה' נזכר במקורות שונים בימי הביניים , ברם , ההבחנה בין מיני האלה בספרות זו אינה תמיד ברורה דייה . בימינו מכנים בטעות  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל