ברכותיהם של ירקות שדה ('עשבי דדברא')

במקורות התנאים והאמוראים מכונים צמחי בר שאינם עצים רב שנתיים , ' ירקות שדה' או ' מיני דשאים . ' יש שכללו במונח ' דשאים' גם נצרים רכים של עצים ' ) לולבים , ' ' תמרות , ( ' והאמורא 29 פתח הדביר , ח"ב , או"ח , הלכות ברכת הפירות , סימן רג , סעיף ג , לח ע"ב . 30 מור וקציעה , או"ח , סימן רג , עמ' רלט . האגס גדל בר באזורים רבים באירופה ובעיקר בצפונה . אגסי בר נוטים להיות קוצניים בצעירותם ואף קשים וירוקים . יש כמה זנים של אגסי בר באירופה , כגון . Pyrus cordata , P . nivalis על זני האגסים הגדלים באירופה ראו בייקר , עמ' . 57-56 31 בבלי , ברכות לו ע"ב . עקב קוצניות הצלף השתמשו בו כצמח משוכה ( ירושלמי , ערלה פ"א ה"א , ס . ( ג"ע יש שבעזרת קוציו הוציאו עלוקות מהגרון . ראו קריספיל , ילקוט , ערך 'צלף , ' עמ' . 1137 32 ירושלמי , כלאים , פ"ה ה"ז , ל ע"א . האטד נזכר במקרא במשל יותם ( שופטים , ט : יד-טו ) ובתהילים ( נח : י . ( מהקשר הפסוקים נראה שמדובר בשיח או בעץ לא גבוה , שפרותיו אינם טובים למאכל . ממקורות חז"ל עולה שמדובר בצמח קוצני . השוו תרגום אונקלוס ( בראשית ג : יח , ( תוספתא , סוטה ( ליברמן ) ד , ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל