הגדרות וקריטריונים לצמחי סרק

בספרות האחרונים הוצעו קריטריונים שונים להגדרתם של ' אילנות סרק , ' ואפשר למיין את ההצעות לקבוצות האלה : א . צמח בר בעל פרות שאיכותם ירודה רבי יוסף קארו לא הגדיר במפורש מהו אילן סרק . פרשני ה'שולחן ערוך' באירופה , ה'מגן אברהם' וה'טורי זהב , ' הגדירו אילן סרק כעץ הגדל בר שאיכות פרותיו ירודה . מכאן הם הסיקו שעל פרותיהם הטעימים של עצי בר יש לברך ' העץ' כמו על פרות של עצי תרבות . ה'טורי זהב' מוסר שכך נהגו לברך בפולין : " והנה בכל יום אנו מברכים בפה ] ע" בורא פרי העץ ] על אגוזים קטנים הנלקטים מעצי היער . " רבי ישראל מאיר הכהן ( ראדין , , ( 1933-1838 מחבר ה'משנה ברורה , ' הגדיר אילנות סרק כעצי בר שפרותיהם ראויים לאכילה רק לאחר עיבוד מקדים ( בישול , קלייה וכדומה . ( לעומת זאת , פרות תרבותיים , אף שיש צורך בפעולת עיבוד לפני אכילתם , ברכתם ' העץ . ' פירוש זה הוצג ' בשם האחרונים , ' ואפשר שהוא הרחבה של ההגדרה שהציגו ה'מגן אברהם' וה'טורי זהב' - איכות ירודה של פרות בר המתבטאת בצורך להכשירם לאכילה . ב . צמח הגדל בר אף שפרותיו איכותיים הרב יחיא צאלח , אב בית דין בעיר צנעא שבתימן ( המאה ה , ( 18 הגדי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל