ההבחנה בין אילן מאכל לאילן סרק בספרות חז"ל

ההבחנה בין אילן מאכל לבין אילן סרק הובאה בחז"ל בכמה הקשרים הלכתיים , אך כאמור לא לגבי ברכות . חז"ל התלבטו מהו ' אילן סרק , ' והם ייחסו לו משמעויות אחדות : האמורא רב הונא ציין : " אילני מאכל על ידי שהן כבדים בפירותיהם לפיכך אין קולם הולך . אבל אילני סרק על ידי שהן קלים בפירותיהם קולן הולך" ( בראשית רבה טז , ג . ( רב הונא מבחין בין העצים על פי איכות פרותיהם . לעצי מאכל פרות ' כבדים , ' כלומר בעלי ענבות , ( berry , bacca ) ולאילנות סרק פרות ' קלים , ' היינו בעלי הלקט ( capsule ) שפרותיהם לרוב יבשים . יש לציין שהגדרת ' פרות קלים' כוללנית מדי היות שקיימים פרות ' כבדים , ' כדוגמת פרות השקמה , ( Ficus sycomorus ) ובכל זאת הם אינם נחשבים לבעלי פרות איכותיים . באשר לדין כלאים קבעה המשנה כי אילן סרק שמדלת עליו גפן , אינו חוצץ בינה לבין הזרעים שנזרעו תחתיו היות שענפי אילן הסרק בטלים לגבי הגפן ( כלאים פ"ה . ( ג"מ בהקשר להלכה זו הובאה מחלוקת תנאים בהגדרת ' אילן סרק : ' " איזהו אילן סרק ? כל שאינו עושה פירות . רבי מאיר אומר הכל אילן סרק חוץ מן הזית והתאנה . רבי יוסי אומר כל שאין כמוהו נוטעין שדות של...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל