'אילנות סרק' - מונחי יסוד

במקרא הוזכרו מונחים שונים המציינים את עדיפותם של עצי פרי על עצי סרק . עצים המניבים פרות למאכל , הוזכרו בכמה כינויים : ' עץ עשה פרי' או ' טוב למאכל' ( בראשית ב : ט , ( ' עץ מאכל' ( ויקרא יט : כג ; דברים כ : כ ; יחזקאל מז : יב ) וכן ' עץ פרי' ( בראשית , א : יא ; תהילים קמח : ט . ( חז"ל הבחינו בין ' עץ פרי' לבין ' אילן סרק' במקביל להבחנה המקראית בין ' עץ מאכל' לעץ שאינו ' עץ מאכל' כפי הנזכר בטקסט , העוסק באיסור כריתת עצי מאכל במהלך לחימה ( דברים כ : יט . ( כ- חז"ל לא עשו הבחנה כלשהי בין עצי פרי לבין אילנות סרק לעניין ברכות . במהלכה של הסוגיה התלמודית הדנה בברכת ' נובלות , ' היינו תמרים שאינם בשלים , הוזכרו עצים שפרותיהם נחשבו ל'קלין שבדמאי , ' כלומר פרות ירודים שאין חובה לעשר אותם , הואיל והכהנים אינם מחזרים אחריהם . אולם הקלין שבדמאי הוזכרו לשם פירוש המונח ' נובלות' ולא לצורך השוואה בין דיני דמאי לברכות . במקור אחר קבע התלמוד הבבלי שברכת ' מיני הנצפה , ' היינו מוצרי הצלף הנמנים גם הם עם ה'קלין שבדמאי , ' היא ' העץ' אף שאין הכהנים להוטים אחריהם ( ברכות לו . ( א"ע הצלף הקוצני Capparis ) ( ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל