פרק עשירי: צמחי בר ואילנות סרק

מקורם של מגוון ירקות ופרות שעלו על שולחנם של בני האדם בתקופות העתיקות , הוא צמחיית הבר , ועל מקומם הקולינרי המרכזי של אלה מלמדת הספרות האתנו בוטנית הענפה שהתפרסמה עד כה . צמחים שנלקטו משטחי הפקר , תרמו לתזונתן של אוכלוסיות משכבות סוציואקונומיות נמוכות שכן אלה יכלו להשלים את הדיאטה ואת הצורך ביסודות מזון חיוניים באמצעות מקורות מזון זמינים וזולים . בשל ההתפתחויות והתמורות שחלו בחקלאות ובתעשייה העולמית בעידן המודרני , הלכה ופחתה התלות בצומח הבר , וניצולו של משאב טבע זה הצטמצם בעיקר לחברות מסורתיות . אשר על כן , הרלוונטיות של הדיונים על ברכותיהם של צמחי בר היום פחותה מבעבר , והם מהווים למעשה דוגמה בולטת לשינויים ההיסטוריים שחלו במרוצת הדורות במטבח האנושי .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל