פפאיה מצויה ‭:(Carica papaya)‬ העץ והפרי מתוך: ‭Plants (1887) Koehler's Medicinal-‬