בננה ( .Musa sp )

ערבית : , מוז , מוזא , מאוזיש , מזינוש , מאוז , מווז ; ניב יהודי צפון אפריקני : אל באנאנן ; עברית חדשה : בננה ; כינוי : ' תפוח גן עדן ; ' זיהוי מוטעה : ' מיישין' זנים ושימושים קולינריים : זן מתוק - פרות חיים ; בננת בישול - טיגון או בישול מוצאה של הבננה הוא מהאזורים הטרופיים של דרום מזרח אסיה . השם המקובל לבננה במקורות הקדומים הוא ' מוזא . ' בדיון שלהלן אשתמש בכינוי ' בננה , ' המקובל בעברית החדשה . הבננה לא הוזכרה במקרא ובספרות חז"ל . הראשון שהזכיר את השם ' מוזא , ' שמקורו בערבית , הוא בעל ' הלכות גדולות , ' שחי ופעל בתקופת הגאונים , ואין ודאות לגבי מחברו . מבין הפוסקים החשובים בדורות האחרונים , הראשון שהזכיר את השם 'בננה' ' ) באנאניס , ( ' הוא רבי אברהם חיים נאה ( חברון , . ( 1954-1890 הבננה גדלה בארצות חמות , ומכאן שיש מחכמי אירופה שלא הכירוה . אחרים הכירוה , אך לא ידעו שהיא זהה למוז שבמקורות . רבי נתן אב הישיבה , שפעל בארץ ישראל במאה ה , 11 זיהה את ' בנות שוח' שבספרות חז"ל עם המוז . לזיהוי זה אין כל בסיס , שכן הבננה לא הייתה ידועה באזור ארץ ישראל בימי חז"ל , ומעניין כי חכמים נוספים ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל