פרק שמיני: ספק אילן ספק ירק

במרוצת האלף האחרון הועלו על שולחנם של פוסקי ההלכה שאלות רבות העוסקות במעמדם ההלכתי של צמחים לגבי הגדרתם כעץ או כירק , ועל כך דנו בהרחבה בפרק הראשון הפותח את המחקר . למעשה קיימים צמחים לא מעטים שהועלו ספקות לגבי מעמדם , יש שראו בהם עצים , ואחרים ראו בהם מין של ירק . דוגמה לכך היא הפסיפלורה שעד היום יש הנוהגים בה כירק לעניין ערלה וברכה , ויש המתייחסים אליה כאל עץ . בפרק זה , שנקרא ' ספק אילן ספק ירק , ' מוצגים שני גידולים שהפוסקים נחלקו במעמדם על רקע תכונותיהם הבוטניות המיוחדות - הבננה הנחשבת ל'גזעול' ( ראו להלן , ( והפפאיה שגזעה חלול ( ראו להלן . (  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל