פרג תרבותי ‭:(Papaver somniferum)‬ פרחים והלקט המכיל את הזרעונים