מוסקטית ריחנית (אגוז מוסקט, Myristica fragrans)

ערבית : , דארכיסה , באסבאסה , ביספאסה ; יידיש : מוסקט נוס שימושים קולינריים : כסיסת האגוז , אגוז מתובל בדבש , תערובת עם שכר מוסקטית ריחנית ( להלן : אגוז המוסקט ) אינו אלא זרע הפרי . הפרי הבשל יבש וקשה , והוא נבקע בעת ההבשלה לשניים . הזרע עטוף במעטה , המקנה לו צורה של פרי , ואינו אלא גידול שנוצר במקום התחברות עוקץ הזרע אל גופו . השימוש באגוז המוסקט למטרות קולינריות נזכר במקורות שונים בימי הביניים . מספרות האחרונים עולה שמקובל היה לאכול את אגוז המוסקט כמות שהוא , ולכן בירכו עליו ' העץ' גם כשהוא יבש וללא תערובת סוכר . בעקבות השימוש בו למאכל יש שקבעו שגם לעניין ברכת הריח הוא נחשב לפרי , ולכן ברכתו ' הנותן ריח טוב בפירות . ' באירופה שימשה תערובת של אגוז מוסקט ושכר כתרופה נגד שלשול . הואיל ותרופה זו הייתה בעלת טעם ערב , בירכו עליה . רבי ישראל מאיר מראדין ( 1933-1838 ) סבור שאם החולה אינו צמא , האגוז נחשב לעיקר והמשקה טפל לו , ויש לברך 'העץ . '  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל