הל ( Amomum cardamomum = Elettaria cardamumum )

ערבית : , הל ; שמות נוספים : קאקלה , פעפועין שימושים קולינריים : תבלין בתבשילים או משקאות חמים , אכילה בתערובת עם סוכר ההל הוא צמח טרופי הגדל בדרום מזרח אסיה . הוא שייך למשפחת הזנגביליים , ( Zingiberaceae ) והפרי שלו משמש תבלין . חוקרי זמננו מזהים את ההל עם חומרים שונים שנזכרו במקורות של 18 מקובל על חוקרי זמננו כי השחלת היא חומר ארומאטי המופק מחילזון המצוי בים סוף ובאוקיינוס ההודי . ראו פליקס , עצי בשמים , עמ' ; 11 עמר , שחלת , עמ' . 37-31 19 שו"ע , או"ח , סימן רב , סעיף טז . על מוצא השם היהודי ספרדי של הציפורן ' ) גירופל ( 'י" במקור זה שבשולחן ערוך ראו פאפו , אוצר , עמ' . 82 20 משנה ברורה , או"ח , סימן רב , ס"ק עח . לפי לעף , פלורה , ח"ג , עמ' 'ה 499 ציטוור' הוא הכורכום . ( Curcuma ) 21 פתח הדביר , ח"א , ל . א"ע התקופה העתיקה . רבי עמנואל לעף זיהה את פרותיו עם ' ראשי בשמים' שבמשנה . לעומתו י' פליקס סבור שההל הוא ה'חמם . ' בארצות המזרח משמש ההל תבלין במאכלים או במשקאות חמים ( תה וקפה , ( ובתימן מקובל היה לאוכלו . רבי יחיא צלאח , ששימש אב בית דין בעיר צנעא במהלך המאה ה , 18 נשאל על ברכ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל