איגנית הציפורן ‭:(Eugenia caryopyhllata)‬ פרחים ופירות. מקור: ‭Dispensatory, 1898 King's American‬