מלון מתוק ‭:(Cucumis melo)‬ מתוך ‭,Tacuina sanitatis :‬ המאה ה־14