פלפלת ( .Capsicum sp )

ערבית : , אלפילפיל אחדאר ; יידיש : טירקישע פפעפער ; לדינו : פאפריקאס . תימנית : באסבאסה ; כינוי : ' פלפל חריף' פלפלת מתוקה : סלט , תבשילים פלפלת חריפה : כבושים מוצאו של הסוג פלפלת ( Capsicum ) באזורים הטרופיים של אמריקה הלטינית . הוא הובא לאירופה במאה , 16-ה ומשם התפשט לשאר ארצות הים התיכון . יש להזהיר מפני הבלבול בין הפלפלת החריפה , שהיא ירק , לבין פלפל שחור , ( Piper nigrum ) שהוא מטפס רב שנתי , שמקורו בעולם הישן . משום כך נהוג לכנות את הפלפלת בשמה האינדיאני . Chilli רבי יהוסף שווארץ ( גרמניה וארץ ישראל , המאה ה ( 19 תיאר את הפלפלת כאחד מהירקות המצויים במטבח הארצישראלי , בעיקר כירק הנאכל לאחר כבישה . הוא מזהה אותה בטעות עם ה'פלפל רטוב , ' הנזכר בתלמוד , ככל הנראה בניגוד ל'פלפל היבש , ' היינו פלפל שחור Piper ) , ( nigrum שהגיע ממרחקים ונאכל בדרך כלל במצב יבש . וכך הוא כותב : " פלפל רטוב ( יומא פרק א' . ( ב"ע בל ] ע" בלשון ערב ] " אלפילפיל אחדאר" רוצה לומר פלפל ירוק ונמצא בו ירוקים ואדומים והוא מין ירק כתמונת קפר = ] צלף קוצני , היינו מעין ענבה ] מלא גרעינים והוא חריף כפלפל וכובשין במ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל