לקיטה של דלועים באירופה מתוך ‭,sanitatis Tacuina :‬ המאה ה־14