מלפפון הגינה ( Cucumis sativus )

לשון משנה : קשות ; ערבית : , כיאר , חיאר , תערוזי ; יידיש : אוגריקעס שימושים קולינריים : מלפפונים חיים , כבושים ומבושלים , אכילת נוזלי הכבישה כתבלין , הגשת מלפפונים כקינוח יש חוקרים הסבורים כי מוצאו של המלפפון מצפון הודו . המלפפון הוא צמח תרבות עתיק שהיה מוכר בהודו , בעירק ובמצרים וגם ביוון וברומא . יש שזיהו את המלפפון של ימינו עם ה'מלפפון' שבמשנה . אחרים זיהו אותו עם ה'קשות , ' ואת ה'מלפפון' שבמשנה עם המלון הצהוב . השם ' קישואין' שבספרות המשנה והתלמוד ניתן בימינו בטעות , Cucurbita moschata-ל המכונה בערבית ' קוסה , ' ומקורה בצפון אמריקה . בספרות ההלכה תואר המלפפון כירק הנאכל חי , כבוש במלח או בחומץ ואף מבושל . מעדויות ( בעל פה ) של יוצאי אירופה עולה שמלפפון כבוש ( בפולנית : ogorek kiszony ' אוגורק קישוני ( ' שימש 272 בן איש חי , שנה ראשונה , פרשת דברים , הלכה יט , עמ' רלה . 273 מעט מים , או"ח , סימן כ , ס"ק יד . מקור השם מתורכית Karpus ( אלדרסון , עמ' ( 176 ובפרסית ' חרבוזה . ' והשוו בוניס , עמ' , 189 מס' . 193 על הכנת מרקחות מציפת אבטיח בארץ ישראל במאה ה 19 ראו אביצור , שם , עמ' . 27...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל