פטרוסילית הגינה ( Petroselinum hortense=P. sativum )

ערבית : , מקדנוס ; תימנית : באקדנוס ; יידיש : פייעטרישקע שימושים קולינריים : תבלין , רכיב במרקחות יש שזיהו את ' נץ החלב' שבמשנה בשביעית ז"פ ) מ"א ) עם הפטרוסיליה . בירושלמי ( כלאים פ"א ה"ד , כז ע"א ) נזכר ה'פיטרה סילינון' כגידול המתקבל מהרכבה של זרגון (?) ולפת , אולם אין לידיעה זו כל בסיס בוטני או חקלאי . חכמי המזרח ותימן הזכירו את הפטרוסיליה בצורות לשוניות שונות של שמה הערבי ( מקדנוס . ( יש שנהגו לאכול כרפס ריחני 'כ ( Apium graveolens ) כרפס' של ליל הסדר משום ששמו מסמל את עבודת הפרך של בני ישראל במצרים . בארצות אירופה , שהכרפס לא היה מצוי או לא הכירוהו , השתמשו ב'פרישיל' ( פטרוסיליה ) למטרה זו . יש שטענו שניתן לברך עליה לכתחילה בליל הסדר , לפי האמורא רבי יוסי , המזהה את 'הכרפס שבנהרות' כ'פיטרוסלינן . ' לאופן אכילתה המקובל של הפטרוזיליה הייתה משמעות מעשית לגבי ברכתה בליל הסדר . הפוסקים התלבטו אם מקובל לאוכלה מבושלת או חיה , ובהתאם לכך אם ברכתה ' האדמה' או ' שהכל . ' רבי אברהם אבלי גומבינר ( פולין , ( 1683-1637 מציין כי ברכת ה'כרפס' של ליל הסדר הנאכל חי אמורה להיות ' האדמה' ( ברכתו אמור...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל