כרוב ( Brassica oleracea )

גאונים : גבעול הכרוב = אספרגוס ; פרשני ימי הביניים : ערבית : , כרנב , קנביט , להנא ; יידיש : קומפושט ( מפולנית : ;( Kapusta קרויט ( מגרמנית : , ( Kraut קול ( מגרמנית : , ( Kohl שטרונק ; לדינו : קוליס שימושים קולינריים : אכילת כרוב חי , מבושל , כרוב כבוש ( יידיש : זואר קרויט , פוטיגז , כינוי : ' עשב לבן ;( ' אכילת נוזלי כרוב כבוש כמתאבן מקובל על חוקרים רבים כי מוצאו של הכרוב באזור הים התיכון , והוא נזכר לראשונה באופן ברור בחיבוריהם של סופרי התקופה הקלאסית . הכרוב נזכר פעמים רבות בספרות חז"ל . במשנה נזכרו שני מינים : הכרוב והתרובתור ( כלאים פ"א . ( ג"מ פרשנים בימי הביניים זיהו את הכרוב עם ה'כרנב , ' 220 בתקופת חז"ל נחשבה החסה לירק המועיל לעיכול המזון בסעודה , ראו , למשל , בבלי , עבודה זרה יא ע"א . השקפה דיאטטית-רפואית דומה המייחסת לירקות מרים תכונה של סיוע בעיכול במיוחד באזורים בעלי אופי אקלימי חם , עולה מפירושו של רבי אברהם אבן עזרא לשמות יב : ח : " כי במצרים נוהגים לאכול בכל ארוחה מרורים כרפואה לאוירם . " חיוניות החסה במהלך הארוחה משתקפת גם מעצם אכילת החזרת בליל הסדר , נוהג קולינרי ששו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל