סלק אדום ( Beta vulgaris var. esculenta )

גאונים : אצלאע ; ערבית : ; יידיש : בורקיס , בוריקעס , בורקעש שימושים קולינריים : אכילת סלק מבושל , מי סלק , מתכונים שונים של חמיצה ( יידיש : בארשט , ראסיל ) המונחים ' סלקא' או ' תרדים , ' הנזכרים בספרות חז"ל , מזוהים עם סלק העלים . ( Beta vulgaris var . cicla ) הגאונים בפירושם למשנה פירשו : " אצלאע , אל סלק בטיית = ] בערבית , " [ וכוונתם כנראה לסלק המצוי ( Beta vulgaris ) שהוא סלק בר . יש מהאחרונים באירופה שזיהו בטעות את התרדים שבחז"ל עם עם הסלק האדום המכונה ביידיש ' בורקיס' או ' בוריקעס , ' ואילו לאחרים לא הייתה מסורת ברורה 126 אנציקלופדיה החי והצומח , , 11 עמ' ; 322 אפהוף , עמ' ; 376 לב , סממני , עמ' . 198 127 לב , סממני , עמ' . 198 על הסחלב ראו גם דמשק אליעזר , ח"ג , ח ע"א . והשוו בוניס , עמ' , 185 מס' . 171 128 על מתכונים של סחלב ראו רודן , מטעמי המזרח , עמ' ; 321 רודן , ספר הבישול , עמ' ; 476 למב , עמ' . 157 129 בנית , המטבח , עמ' . 281 130 חיים ביד , סימן טו . 131 לב חיים , ח"א , חלק ההשמטות , קמב ע"ד . 132 ברכת ג"ח , 'ה , עמ' תקצה ; וזאת הברכה , עמ' ; 368 יוסף , אנציקלופדיה , עמ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל