סחלב ( Orchis )

ערבית : , סחלב ; תורכית : סאליף שימושים קולינריים : משקה הסוג סחלב מונה כ 35 מינים של גאופיטים , הנפוצים באזורים הממוזגים באירופה ובאסיה ובכללם ארץ ישראל . מקור השם העברי נגזר מן הערבית , אך ברוך צ'יזיק סבור כי מקור השם הערבי בשם העברי הקדום ' חלביצין , ' המשלב את המילים ביצה ( על שם צורת הפקעת ) וחלב , היינו המשקה שמפיקים מן הפקעות הטחונות . מפקעות סחלבים מכינים משקה סמיך , הידוע בשם סחלב . זהו 113 ראו , למשל , תשובות הגאונים , הרכבי , סימן שפא : " וראשי לפתות נותנין אותן בחומץ ובחרדל ומקימין אותן . " 114 הלכות גדולות , ח"א , עמ' . 184 115 ראו בבלי , שבת קיח ע"ב : " וקראת לשבת ענג [ ... ] במה מענגו ? [ ... ] בתבשיל של תרדין , ודגים גדולים , וראשי שומין . " 116 יערי , אגרות , עמ' . 132 על הלפת כסמל לדלות בתקופת התלמוד השוו בבלי , ברכות מד ע"א . 117 שו"ע , או"ח , סימן רה , סעיף ה . על אכילת " נאבוס אין טרושי" = ] לפת כבושה ] ראו דמשק אליעזר , ח"א , כט ע"א . והשוו בוניס , עמ' , 181 מס' . 147 118 לבוש מלכות , או"ח , סימן רה , סעיף ה ; חיי אדם , הלכות ברכות , כלל קכט , סעיף . 6 מגרמנית : ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל