כרתי ( A. porrum )

לשון מקרא : חציר ; לשון חז"ל : כרישין , כרתי ספרות הראשונים : פורשי , פוריליש , שיחליים ספרות האחרונים : כרתי ; ערבית : ; יידיש : לוך ; פארו , פורט , פורש ( מצרפתית : ;( poireau ספרדית ולדינו : פורוס , פראסה הכרתי ( או הכרש ) הוא מין בסוג שום . ( Allium ) זהו גידול ים תיכוני קדום , הידוע מיוון , מרומא וממצרים . במשנה ובתלמוד הוא נזכר פעמים רבות בשמות כרתי , כרישה וקפלוט . כפי שראינו לגבי השום , גם אופן אכילת הכרתי , חי או מבושל , העלה ספקות לגבי ברכותיו ( ראו לעיל , ערך ' שום . ( ' הכרתי נמנה עם ה'סימנים' הנאכלים בליל ראש השנה . יש מהפוסקים שקבעו שאין לאוכלו בעיתוי זה משום שהוא חריף , ואין לאכול בראש השנה מאכלים חריפים וחמוצים . בספרי המנהגים של חלק מיהודי המזרח נזכר הכרתי בשמו הספרדי 'פראסה' ובלדינו פורוס . בארצות אירופה הקרות היה הכרתי ( בגרמנית : ' לוך ( ' מצוי בשדות או בשווקים סמוך לפסח , ויש שאכלוהו כ'כרפס' של ליל הסדר . בעל ' לקט יושר , ' שחי ופעל באוסטריה במאה ה , 15 מספר על מנהג רבו , רבי ישראל איסרלין , מחבר ' תרומת הדשן : ' " ואכל פארו שקורין בארצו לוך בליל ראשון של פסח . במ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל