חריפית ( Armoracia lapathifolia=A. rusticana )

יידיש : מערטיך , חריין , כריין , קריין שמות מוטעים : חזרת , תמכא שימושים קולינריים : תערובת עם סלק , מרור לליל הסדר , מרקחת החריפית , המכונה במקורות ההלכה המציינים את שמה ביידיש : ' חריין , ' כריין , ' ' קריין' ו'מערטיך , ' היא צמח ממשפחת המצליבים הגדל תרבות בכל רחבי אירופה , בעל עלים גדולים וקנה שורש מעובה , המכיל שמן אתרי חריף . החריפית שימשה למאכל בצורות שונות , למשל , במטבל עם חומץ או בתערובת עם סלק מגורד ששימשו להטעמת הפת או מאכלים . החריפית נזכרה בספרות ההלכה של הפוסקים באירופה בעיקר בהקשר לאכילתה בליל הסדר , כפי הנהוג בקהילות אשכנזים . בעוד שלפי חז"ל יש לקחת למצות מרור את החסה ( ראו ערך , ( בארצות מזרח אירופה כבשה את שולחן ליל החג החריפית . לראשונה זיהה בעל ' הגהות מימוניות' את ה'מערטיק' = ) חריפית ) עם התמכא , הנמנית במשנה בפסחים שם כשלישית שבין חמשת מיני המרור . אולם זיהוי זה עורר כמה בעיות הלכתיות , ובין היתר גם מתחום הברכות : האחת , החריפית אינה מרה אלא חריפה ; השנייה , יש ראשונים הסבורים שאין להשתמש לצורך מרור בשורשי צמחים , בעוד שאצל החריפית קנה השורש הוא החלק הנאכל . יש ש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל