איסוף של שום הכרתי: מתוך ‭,Tacuina sanitatis :‬ המאה ה־14