איסוף ירקות. מתוך ‭,Tacuina sanitatis :‬ המאה ה־14