קפה: הפרחים והפולים מתוך: ‭Dispensatory, 1898 King's American‬