עץ הקפה. מתוך: א' דאפפר ‭,(O. Dapper)‬ "רשמים מאסיה‭,"‬ אמסטרדם 1680