תפוז מר ( Citrus aurantium )

ערבית : , נארינג , ' נארנג , ' נארנג'ה , נאראנגאדה , נארנגא'ס , כאב"אד , חושחש , כינוי : " תפוז יערי"  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל