לימון מתוק ( Citrus limetta )

תורכית : טרונג'ו , טרונג'ה ; יוונית : טראפ'יס חלקים אכילים : הפרי מוצרי מזון ומאכלים : מיץ חי , מיץ ממותק ( לימונדה , יידיש : לימאנאד , ( פרות כבושים הדעה המקובלת היא שהלימון הגיע לאזור הים התיכון עם שאר ההדרים לאחר כיבושי הערבים בראשית ימי הביניים . בספרות ההלכה נזכרו ברכותיהם של כמה מאכלים שהלימון שימש בהם רכיב . מתקבל הרושם כי מרקחות לימון נטלו חלק קולינרי שולי יותר בהשוואה לאתרוג ולתפוז , ועיקר שימושו היה להכנת חמוצים ולתיבול מאכלים . בעלי ההלכה דנו בברכתם של הלימון החמוץ והלימון המתוק . רבי רחמים יצחק פלאגי' ) איזמיר , המאה ה ( 19 כותב : " וכן בלימון טרונג'ו שנאכל חי וגם מטוגן בדבש דאדעתא דהכי נטעי להו כמו אתרוג , וטרונג'ה הנקרא בלשון י [ ו ] וני טראפ'יס , פשיטא דמברך עליהו בפה"ע בין חיין בין מבושלין דרקחינו בסוקר . " עדותו של הרב פלאג'י עוסקת בשני זנים של לימונים , שלפי המשתמע , היו מתוקים למדי ועל כן נאכלו טריים או לאחר ריקוח . בשני המצבים הוא קובע שיש לברך עליהם 'העץ . ' לימונים כבושים אכילת לימונים כבושים בסעודה נהגה בימי הביניים בארץ ישראל ובסביבותיה . גם באירופה שימשו לימונ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל