זן של אתרוג המכונה 'אתרוג אדם' ‭(Pomo d'Adamo cedrato)‬ על שם סימני 'הנשיכה' שבחלק העליון של הפרי