הדרים (הסוג Citrus)

במקרא נזכר ' פרי עץ הדר' בין ארבעת המינים הניטלים בחג הסוכות ( ויקרא כג : מ , ( וחז"ל קיבלו במסורת שזהו האתרוג . מקובלת עלינו ההנחה שמלבד האתרוג הגיעו שאר ההדרים לאזור הים התיכון בעקבות הכיבוש הערבי מהמאה ה 7 ואילך . עד למאה ה 20 נחשבו ההדרים בצפון אירופה ובמרכזה ליקרי המציאות ולמאכלם של עשירים בלבד , שכן ההדרים הם גידולים סובטרופיים , הגדלים בארצות חמות יחסית . עובדה זו הייתה אחד הגורמים לקשיים בהשגת אתרוגים לסוכות 298 אנציקלופדיה החי והצומח , , 12 עמ' . 121 299 ראו לעף , פלורה , ח"ג , עמ' ; 139-138 פליקס , עצי פרי , עמ' . 182 300 רמב"ם , פירוש המשנה , כלאים פ"א מ"ד . והשוו בית יוסף , יו"ד , סימן רצה . הבחנה דומה ערך ר' יצחק ב"ר מלכי צדק מסימפונט ( דרום איטליה , המחצית הראשונה של המאה ה : ( 12 " שיזפין - זיזיבי , [ ב ] יווני [ ת ] זיזופא , רימין - צינפירי . " ראו ריבמ"ץ למשנה בכלאים , שם . 301 זליכה , עמ' טו . 302 שערי ירושלים , פ"ו , עמ' . 28 303 על האתרוג במקרא ובספרות חז"ל ראו פליקס , עצי פרי , עמ' ; 160-150 על ההדרים במקורות יהודיים קדומים ומאוחרים ראו סקירתו של ר"ע לעף , פלורה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל