שיזף תרבותי ( Ziziphus jujuba=Z. vulgaris )

ערבית : , עונאב ; ספרדית : , azufaifo , azufaifa סופאייפש , שופייאפיש , ציפייפוס ; ניב יהודי מרוקני : זוף זוף השיזף התרבותי הוא פרי נשיר ממשפחת האשחריים , הגדל באזורים יבשים של אסיה . בימינו גדלים עצים רבים בני מין זה בחצרות בתים בכפרים ערביים באזור ההר המרכזי של ארץ ישראל , בעוד 288 מגן אברהם , או"ח , סימן שיט , ס"ק יב . 289 על הכנת תרנגולת מתובלת בחלב שקדים במטבחה של הקהילה היהודית בפולין ראו ש"ך , יו"ד , סימן פז , ס"ק ו : " פורים וכיוצא בו שרגילים לאכול תרנגולת בחלב שקדים . " המחלוקת בשאלה האם מותר לכתוש שקדים ביום טוב כדי להכין חלב שקדים מעידה אף היא , כנראה , על מקומו בתיבול מאכלי חג או כמשקה מענג . על הדעות השונות בעניין ראו מור וקציעה , או"ח , סימן תצה . 290 כנסת גדולה , יו"ד , סימן פז , ס"ק ח . 291 בניהו , מאמרים , עמ' נח . 292 בניהו , מאמרים , עמ' סו . 293 שבלי הלקט , סדר ברכות , סימן קס . 294 מעם לועז , שמות ב , עמ' תקעא . 295 שפרלינג , טעמי , עמ' פא . 296 תוספות , ברכות לו ע"ב . 297 שו"ע , או"ח , סימן רח , סעיף ג . שבציבור היהודי הוא לא כל כך מוכר . הפרי דמוי זית , והוא נאכל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל